Què fem?

Serveis


Master Consulting es va constituir el 1984 amb la finalitat d'oferir serveis especialitzats de Consultoría de Persones per a les Empreses i en particular en la Cerca Directa "Executive Search" de Consellers, Directius i Professionals Clau.

Master Consulting presta la seva assistència professional a tota classe d'empresa i organitzacions, des de les grans multinacionals fins a les pimes, amb experiència destacable en empreses familiars. Així mateix, intervé en cerques per a tota classe de perfils directius
en tots els sectors econòmics


Master Consulting col·labora amb els seus clients, des de la descripció de la posició a cobrir fins a molt després de la incorporació del candidat triat. 

Master Consulting  dóna garantia del seu servei durant un termini suficient. 

La metodologia de Master Consulting per a la cerca de directius, internacionalment reconeguda, es basa en la cerca directa de professionals capacitats per cobrir la posició que requereix cada organització.

La metodologia, experiència i relacions de Master Consulting permeten identificar, entrevistar i presentar aquells candidats millor qualificats per a cada posició.

A Master Consulting, la metodologia emprada amb els candidats està basada en la tècnica de l'entrevista en profunditat.

 

 

Notícies