Què fem?2019-03-21T12:40:09+00:00

Què fem?

Serveis

Master Consulting es va constituir el 1984 amb la finalitat d’oferir serveis especialitzats de Consultoría de Persones per a les Empreses i en particular en la Cerca Directa “Executive Search” de Consellers, Directius i Professionals Clau

Master Consulting presta la seva assistència professional a tota classe d’empresa i organitzacions, des de les grans multinacionals fins a les pimes, amb experiència destacable en empreses familiars. Així mateix, intervé en cerques per a tota classe de perfils directius en tots els sectors econòmics. 

Master Consulting col·labora amb els seus clients, des de la descripció de la posició a cobrir fins a molt després de la incorporació del candidat triat. 

Master Consulting  dóna garantia del seu servei durant un termini suficient. 

La metodologia de Master Consulting per a la cerca de directius, internacionalment reconeguda, es basa en la cerca directa de professionals capacitats per cobrir la posició que requereix cada organització. 

La metodologia, experiència i relacions de Master Consulting permeten identificar, entrevistar i presentar aquells candidats millor qualificats per a cada posició. 

Master Consulting, la metodologia emprada amb els candidats està basada en la tècnica de l’entrevista en profunditat.