Executive Search

Executive Search

Master Consulting ens hem especializat, des de la nostra fundació a Madrid el 1984, en la Consultoria i en particular en la Recerca Directa “Executive Search” de Directius i Professionals Clau.

Master Consulting  és avui un Grup Multinacional, de capital espanyol, amb oficines a Barcelona, Lisboa i Madrid.

Executive Search

El nostre fet diferencial respecte a la competencia és que profunditzem en els aspectes personals, tan de les persones que ens contracten com de les persones que considerem candidates per les posicions directives que les primeres ens demanen cobrir, minimitzant així el risc de no encaix en el projecte de les segunes i detectant en aquelles la seva excel·lència en la gestió, és a dir, la comunió de l’èxit professional amb els valors.